• Data wydarzenia
  • Organizator Stwoarzyszenie Centrum Wolontariatu w Lublinie
  • Kategoria Inne
  • Miejsce LUBELSKIE

Chcesz wiedzieć więcej o nowych mediach? Pracujesz z młodymi i chcesz nauczyć ich odpowiedzialnego korzystania z portali społecznościowych, zastanawiasz się czym jest dieta i higiena medialna?

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. „Nowe Media, a rozwój wolontariatu w NGO’s. Szanse. Wyzwania. Zagrożenia”, które odbędzie się on-line w czwartek 21.09.2023 r. o godzinie 17:00.

Szkolenie dedykowane jest koordynatorom Korpusu Solidarności.

Trener: dr Rafał Jakub Pastwa, dziennikarz, medioznawca, redaktor naczelny „Gościa Lubelskiego”, pisarz, pracownik naukowy i wykładowca w Instytucie Dziennikarstwa i Zarządzania na Wydziale Nauk Społecznych KUL. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej; Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Lublinie; Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy prezydencie miasta Lublin; Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym „Agape”. Laureat nagrody „Angelus Lubelski” w dziedzinie kultury medialnej. Autor m.in. podręcznika z zakresu edukacji medialnej dla szkół polonijnych „Młody człowiek w roli odbiorcy i twórcy przekazów medialnych” sfinansowanego ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Prowadzi szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej, higieny i diety medialnej, motywacyjne, z zakresu autoprezentacji, a także kreatywnego pisania.