• Data wydarzenia do
  • Organizator Stowarzyszenie Sursum Corda
  • Kategoria Inne
  • Miejsce MAŁOPOLSKIE

Od 8.09. w ramach realizacji projektu pn.: „Korpus Solidarności - Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu DSystematycznego na lata 2018-2030”. Celem każdej akcji jest promocja idei Korpusu Solidarności oraz podjęcie aktywności wolontarystycznej na terenie Woj. Małopolskiego. WYSOKOŚĆ DOFINASOWANIA to: 1000 zł. O dofinansowanie akcji mogą ubiegać się wolontariusze, grupy nieformalne, liderzy lokalni, nauczyciele, pracownicy instytucji kultury, pracownicy instytucji związanych z pomocą i opieką, osoby zainteresowane tematyką wolontariatu w sołectwach, gminach i miastach woj. Małopolskiego, przedstawiciele organizacji pozarządowych. Dofinansowanie można uzyskac na działania na rzecz społeczności lokalnej, w tym promocja Korpusu Solidarności, promujące aktywność wolontarystyczną, w tym promocja Korpusu Solidarności.

Adresatami działań muszą być osoby mieszkające na terenie województwa małopolskiego, a planowane działania mogą być realizowane w okresie od 3.10.2023 r. do 30.12.2023 r.

Więcej informacji na:  https://www.sc.org.pl/zbierz-grupe-zglos-pomysl-zgarnij-1-000-zl-i-dzialaj-na-rzecz-dobra-wspolnego/