Wsparcie adresowane jest do organizacji, w których wolontariat prowadzony jest zgodnie z dobrymi praktykami i jest częścią kultury organizacyjnej. Działania wolontariuszy są skoordynowane, ale organizacji brakuje zasobów i umiejętności, aby w większym stopniu je rozwinąć i uczynić stałą i systematyczną praktyką działalności organizacji. Organizacja chciałaby sprofesjonalizować swoje działania i szerzej włączyć wolontariuszy w realizację swojej misji. Planuje:

  • rozwijać się w obszarze wolontariatu,
  • zbudować wieloletni program rozwoju wolontariatu oparty o diagnozę, wyznaczone cele, rezultaty
  • uwzględnić wolontariat w dokumentach strategicznych organizacji i włączyć w strukturę organizacyjną.

Organizacja powinna dysponować doświadczeniem w prowadzeniu działań z udziałem wolontariuszy. Korzystać z Systemu Obsługi Wolontariatu (SOW) Korpusu Solidarności albo zadeklarować prowadzenie wolontariatu w oparciu o SOW, w tym posiadanie i prowadzenie konta oraz ewidencjonowanie pracy wolontariuszy w systemie. Zakłada się, że organizacja powinna stworzyć przestrzeń do prowadzenia działalności wolontariuszy zgodnie z prawem i dobrymi praktykami, dlatego powinna posiadać certyfikat „Miejsce Przyjazne Wolontariuszom” Korpusu Solidarności albo zadeklarować poddanie się certyfikacji.