VI Zachodniopomorskie Forum Wolontariatu. Zbiór opisanych inicjatyw, jakie organizują wolontariusze szkolni