W edycji 2022 wzięło udział 112 wolontariuszy i 73 koordynatorów wolontariatu. Laureaci eliminacji regionalnych (wojewódzkich) spotkali się w etapie ogólnopolskim, w którym 15-osobowa Kapituła Konkursowa wybrała zwycięzców I, II i III miejsca wśród wolontariuszy i koordynatorów a także zadecydowała o przyznaniu kilku miejsc ex aequo oraz wyróżnień. Więcej o posiedzeniu Kapituły tutaj

Wolontariusz Roku 2022

I miejsce

Kordian Urlich (Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Lublinie)

Od ponad 5 lat działa w Stowarzyszeniu Centrum Wolontariatu w Lublinie, gdzie jest zaangażowany w wolontariat na rzecz osób w kryzysie bezdomności. Wydaje posiłki w stołówce dla osób bezdomnych, prowadzi dla nich spotkania coachingowe , motywując do zmiany stylu życia. Jest wrażliwy na krzywdę drugiego człowieka. Nigdy nie odmawia pomocy.

Jest osobą niezwykle kreatywną, komunikatywną i skuteczną w działaniu. Znajduje wyjście  nawet z najtrudniejszej, sytuacji. Potrafi rozmawiać z każdym człowiekiem. Cieszy się sympatią i szacunkiem swoich podopiecznych będących w kryzysie bezdomności.

W działania na ich rzecz włącza swoje środowisko, m.in. pracowników i klientów firmy, w której pracuje. Jest bardzo kreatywny, wprowadza nowe rozwiązania do podejmowanych przez siebie inicjatyw. Wymyślił system wspierania osób w kryzysie bezdomności podczas pandemii Covid-19, gdy funkcjonowanie stołówki nie było możliwe. Zaproponował wówczas wydawanie posiłków w przestrzeni miejskiej, a potem wdrożył to rozwiązanie wraz z grupą wolontariuszy programu pomocy osobom bezdomnym „Gorący Patrol”. Dzięki tej inicjatywie możliwe było odwiedzanie osób w kryzysie bezdomności w pustostanach, kanałach ciepłowniczych, ogródkach działkowych, itp. Wspólnie z innymi wolontariuszami dowoził tam koce, śpiwory, a także opatrunki, leki i gorące posiłki.

Aktywnie angażuje się w pomoc uchodźcom z Ukrainy. W porozumieniu z ukraińskim partnerem pilotował podstawione po polskiej stronie autokary, które przewoziły uchodźców do umówionych miejsc noclegowych w Polsce. Pełnił dyżury w całodobowym punkcie wsparcia organizowanym przez Centrum Wolontariatu. Jako kierowca woził wolontariuszy tłumaczy na przejścia graniczne oraz uchodźców do miejsc noclegu. Pomagał w logistyce związanej z transportem i przeładunkiem darów. Dwukrotnie uczestniczył też w misjach wolontariackich w Ukrainie.

Angażuje się w wolontariat wspólnie z rodziną: żoną i dorosłymi już dziećmi. Nie ma w jego słowniku słów "nie da się". Twierdzi, że dopóki żyjemy, zawsze się da. Prywatnie miłośnik motoryzacji, zwłaszcza starych samochodów i motocykli. Interesuje się historią. Lubi wycieczki krajoznawcze w Polsce i za granicą. Często służy znajomym swoją wiedzą, pełniąc podczas nich rolę przewodnika.

II miejsce

Helena Sołtys (Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Augustowie)

Od 19 lat działa w Zarządzie Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Augustowie. Od 15 lat pełni tam funkcję przewodniczącej Stowarzyszenia. Przez wszystkie lata działalności UTW angażuje się w pozyskiwanie wykładowców, organizację zajęć studentom, miejsc w których prowadzone są wykłady. Wraz z innymi członkami szuka inspiracji do wykładów i nowych tematów. Dzięki swojej energii i zaangażowaniu potrafi włączyć do współpracy samorządy i organizacje pozarządowe a także zainspirować wolontariuszy.

Aktywnie organizuje życie społeczne seniorów w Augustowie. Jest liderką w organizacjach pracujących na rzecz seniorów. Uczestniczy w życiu kulturalnym i społecznym miasta, współpracując z lokalnymi władzami.

Zachęca członków Stowarzyszenia do aktywności fizycznej i społecznej poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach, rozwijania swoich pasji i zainteresowań. Poprzez szeroką współpracę z organizacjami umożliwia seniorom uczestnictwo w wielu działaniach lokalnej społeczności. Organizuje pracę sekcji: brydżowej, komputerowej, języków obcych, artystycznej i sportowej.

W relacjcch z innymi członkami Stowarzyszenia jest otwarta na ich potrzeby i stara się pomagać w rozwiązywaniu problemów. Jest obowiązkowa, sumienna, cierpliwa i empatyczna. Chętnie dzieli się z innymi swoimi doświadczeniami i umiejętnościami. Interesuje się nowinkami i wprowadza je w życie. Korzysta z nowych technologii, komunikatorów i dzięki temu trafia z informacjami do dużej liczby seniorów.

W wolontariat angażuje się z poczucia potrzeby pomocy innym ludziom, aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa oraz ciekawości świata.

Jest babcią siedmiorga wnucząt. Prowadzi dom, lubi gotować, czytać książki, pracować w ogródku i robić przetwory. Nigdy się nie poddaje i zawsze widzi cel – działanie na rzecz osób starszych. Swoją postawą motywuje innych – seniorów do aktywności, a osoby młodsze do działania. A wszystko to robi z uśmiechem na twarzy.

 

III miejsce

Damian Kruczkowski (Stowarzyszenie POLITES)

 

Jako wolontariusz pracuje na rzecz kilku organizacji. Angażuje się w wiele akcji i inicjatyw społecznych. 
W Fundacji Szansa dla Niewidomych Tyflopunkt Szczecin był wolontariuszem, w Polskim Związku Niewidomych asystentem osoby z dysfunkcją wzroku. Był również organizatorem Klubu Filmowego Osób Niewidomych.
W Caritasie i w Stowarzyszeniu POLITES angażuje się na rzecz pomocy osobom ze specjalnymi potrzebami oraz osób starszych. W czasie pandemii był nie tylko wolontariuszem zapewniającym podstawową pomoc jak zakupy, wykupienie leków, załatwienie sprawy urzędowej, opłacenie rachunków. Starał się również zapewnić kompleksowe wsparcie dla swoich podopiecznych.

U Sióstr Misjonarek Miłości i w Spotkaniach przy Zupie Szczecin zajął się pomocą i wsparciem dla osób w kryzysie bezdomności. W tych działaniach również nie ogranicza się do doraźnej pomocy, ale poszukuje długofalowych rozwiązań pozwalających jego podopiecznym wyjść z bezdomności. 
Aktywnie zaangażował się w działania na rzecz pomocy osobom w pandemii (#SzczecinPomaga) i jako lider wolontariuszy w tym czasie działał na rzecz osób starszych.
Jest autorem wielu pomysłów i rozwiązań dla wolontariatu na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Jest osobą obowiązkową i słowną. Jeśli podejmie się jakiegoś zadania, stara się zawsze sumiennie je wypełnić. Swoich podopiecznych zawsze traktuje z należytym szacunkiem, cierpliwością i wyrozumiałością. Nigdy nie ocenia i nie patrzy z góry na innych. Najważniejszą wartością jest dla niego człowiek.

Na co dzień pracuje jako asystent osób niepełnosprawnych oraz studiuje pracę socjalną. 

III miejsce

Adrianna Szmigiero (II LO w Słupsku)

Absolwentka II LO w Słupsku. Jest nadal aktywnie zaangażowana w sprawy szkoły i swojej społeczności lokalnej. Jej główną motywacją jest bycie z innymi i dla innych. Pomaganie jest jej naturalnym sposobem bycia. Podejmuje działania wolontaryjne w bardzo szerokim zakresie i nieprzerwanie od czasów szkoły podstawowej.

Działa w wielu organizacja pozarządowych. Jest liderką szkolnego „Mini Przedsiębiorstwa”, które wspiera działania szkoły oraz zbiera fundusze na różne inicjatywy, m.in. na “paczkę dla seniora” organizowaną przez MOPR. Aktywnie angażuje się w pomoc przy organizacji biegów charytatywnych i innych działań o charakterze dobroczynnym. Organizowała także wiele akcji pomocy i zbiórek dla uchodźców poszkodowanych wskutek wojny w Ukrainie oraz walczących żołnierzy.

Zapoczątkowała projekt, w którym zaprosiła wolontariuszy z 8 klas szkoły podstawowej, aby zapoznać ich z Korpusem Solidarności. Podczas tych spotkań opowiedziała młodszym kolegom o działalności i współpracy długoterminowej w wolontariacie. Zachęca ich stale do kontynowania przygody z wolontariatem w szkole średniej.

Trenuje piłkę ręczną w Miejskim Klubie Sportowym „Słupia Słupsk”. Sport jest dla niej nieodłącznym elementem życia. Jest osobą zdyscyplinowaną, godną zaufania, świetnie zorganizowaną i konsekwentną w swoich działaniach. Pomimo wielu zajęć nigdy nie zaniedbuje szkoły, sumiennie wypełnia szkolne obowiązki i uzyskuje dobre wyniki w nauce. Jest też niezwykle pogodna, zawsze uśmiechnięta, a jej pozytywne nastawienie do świata udziela się wszystkim wokół.

Od dziecka jest oazowiczką, a Ruch Światło-Życie jest bliski jej sercu od zawsze. Sama przyznaje, że to właśnie tam nauczyła się “Posiadania siebie w dawaniu siebie”. Jest gotowa pomóc w każdym momencie i nie oczekuje w zamian żadnych korzyści. Chęć pomocy wypływa prosto z jej serca, co sprawia, że w każde swoje działanie jest zaangażowana w 100%.

Wyróżnienia

Katarzyna Cherek (Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu)

Jest aktywną wolontariuszką od trzeciej klasy gimnazjum. Jest uczennicą Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych, kształcącą się na kierunku technik informatyk z innowacją wojskową. Dodatkowo uczęszcza na zajęcia z Edukacji Wojskowej.

Pierwszą akcją, w jakiej zdecydowała się zaangażować, był Bieg Piekarczyka, gdzie jako ochotnik podawała napoje biegnącym. W tym dniu po raz pierwszy udało jej się dostrzec, jak ważną rolę odgrywają wolontariusze. Od 2019 roku jest aktywnym wolontariuszem w Regionalnym Centrum Wolontariatu w Elblągu.

Wolontariatem zajmuje się również w szkole, gdzie jest administratorem grupy Wolontariat. Jest prawą ręką opiekuna szkolnego wolontariatu i aktywnie bierze udział w organizacji wszelakich akcji dobroczynnych.

Jest indywidualistką – jednakże to żadna przeszkoda na drodze współpracy z innymi. Pomocną dłoń wyciąga do każdego, kto jej potrzebuje. Nie zostawia nikogo za sobą, zawsze podąża za nim. Uważa, że nikt nie zasługuje na samotność i każdy ma prawo do przyjaźni. „Traktuj innych, jak sam byś chciał być traktowany” to jej motto życiowe. Przyznaje, że dzięki wolontariatowi poznała wielu niezwykłych ludzi.

Pisanie jest jej głównym hobby, lubi rysować i czytać książki o tematyce psychologicznej, montuje również filmy. Ale to właśnie tworzenie własnej poezji jest czymś, co kocha robić. Pragnie kiedyś napisać książkę, która zmieni myślenie ludzi na świecie.

 

Lidia Pastuszak (Szkolne Koło Caritas, Strzelce Górne)

Od 10 lat działa jako wolontariuszka na terenie gminy Dobrcz, angażując się w wiele inicjatyw społecznych. Prowadzi między innymi warsztaty rękodzielnicze.

Co roku organizuje „Dzień bajki”, przedstawiając postacie z bajek w grupach przedszkolnych. Wspiera nauczycieli w przygotowaniu i przeprowadzeniu wielu akcji z okazji Dnia Dziecka. Prowadzi również zajęcia dla kobiet ze społeczności lokalnej. Dba także o seniorów, organizując dla nich spotkania. Organizuje ponadto regularne spotkania społeczności lokalnej w przyparafialnej kawiarence, gdzie również spotyka się z młodzieżą kreatywnie spędzając czas wolny na zajęciach artystycznych czy informatycznych.

Jest inicjatorką i organizatorką wielu projektów zrealizowanych w Szkole Podstawowej w Strzelcach Górnych.

Na co dzień jest mamą 7 dzieci i pracuje w sekretariacie szkolnym. Interesuje się szeroko pojętym rękodziełem. Jest osobą pogodną, otwartą na ludzi i pełną energii. Nie odmawia nikomu pomocy. Porywa innych do współpracy i podejmowania wysiłku na rzecz innych w wolontariacie. Zachowuje zimną krew w sytuacjach kryzysowych. Ważny dla niej jest człowiek, mały i duży. Zależy jej na rozwoju dzieci i młodzieży, zaangażowaniu dorosłych i docenieniu seniorów a także stworzeniu i utrzymaniu dobrych relacji międzyludzkich oraz międzypokoleniowych.


Koordynator Roku 2022

I miejsce

 Agnieszka Włodkowska (Fundacja AVE)

Pedagog z wykształcenia. Z pasji i życiowej misji – wolontariuszka, działaczka pozarządowa. Jeszcze pod koniec podstawówki „wpadła” do AVE. Wtedy chóru dziecięco-młodzieżowego na

warszawskiej Białołęce, który nie tylko zdobywał nagrody i jeździł na festiwale, ale inicjował stypendia dla ubogich dzieciaków, organizował wyjazdy wakacyjne, lato w mieście, a nawet ogólnopolski festiwal. I z tego chóru wyrosła Fundacja AVE, która te działania rozwija.

Już od czasów chóru nazywana była Mamuśką ze względu na swoje liderowanie, „ogarnianie” wszystkiego od A do Z i wciąganie do współpracy innych. Potem, w trakcie studiów, wsiąkła w to na dobre… I robi to… z roku na rok coraz lepiej. Dobra, doświadczona, zatroska, uważna. Potrafi przytulić, zmotywować, ale i zganić, kiedy trzeba.

Zarządza wolontariatem w Fundacji, gdzie wszystkie działania oparte są na wolontariuszach - od nastolatków po seniorów, których na stałe jest ponad 80. W Fundacji działa też wolontariat akcyjny, a jest to około 200 osób rocznie. Każdego wolontariusza zna po imieniu. Zna też preferencje, zainteresowania i potencjał każdego z nich. Potrafi wszystko ustalić, przygotować, zrealizować, zmotywować i podziękować. Wszędzie jej pełno. Ale nigdy za dużo. Zarządza potężną grupą wolontariuszy, niczym w korporacji.

Dzięki niej w Fundacji działa spójny Program Rozwoju Wolontariatu. Obejmuje on standardy, całą ścieżkę rozwoju wolontariusza, zasady rekrutacji, formy nagradzania oraz aktywizowania wolontariuszy, a także działania, które mają na celu "odświeżanie" zasobu wolontariackiego i efektywną ocenę pracy wolontariusza, dającą możliwość zdobywania nowych umiejętności i kompetencji. Opracowała także standardowe ścieżki rekrutacji, wprowadzania wolontariuszy w obowiązki, weryfikacji ich pracy, wreszcie proponowania kolejnych etapów rozwoju dla szczególnie wyróżniających się osób.

Oprócz tego, co się dzieje w projektach, interesuje się też tym, co się dzieje poza nimi. Kiedy pyta ,„Co słychać?”, naprawdę jest ciekawa, co u pytanej osoby słychać.

 

II miejsce

Karolina Zapała (Stowarzyszenie Kierunek Przyszłość)

 

Jest prezesem Stowarzyszenia Kierunek Przyszłość dbającego o integralny rozwój dzieci najbardziej potrzebujących i w trudnej sytuacji materialnej. Porzuciła pracę etatową, aby robić to, co kocha. Nie rezygnuje nawet, gdy czasami jest trudno. Jest inicjatorem wielu zmian, działań i wyzwań.

Podejmuje tematy społeczne, nie zamykając się na żadną grupę odbiorców. Obecnie, jako Prezes Stowarzyszenia, prowadzi projekty, organizuje czas wolontariuszom, współpracuje z organizacjami pozarządowymi i samorządami. Bardzo czynnie zaangażowała się również w pomoc uchodźcom wojennym.

W pracy z nią nie ma zadań połówkowych - albo coś robi na 120%, albo nie robi wcale. Jest bardzo wymagającym szefem, ale też osobą, która umie pochwalić za dobrze wykonane zadanie lub zwrócić uwagę, jeżeli coś poszło nie tak, byleby tylko wolontariusze nauczyli się czegoś nowego. Jako priorytet we współpracy z nimi stawia sobie ich rozwój. To dla niej bardzo ważne, że oprócz tego, iż korzysta z ich usług, bardzo dużo chce im dać.

Wszystkie podjęte przez nią inicjatywy są wcześniej odpowiednio zaplanowane, przeanalizowane a przede wszystkim przedyskutowane z wolontariuszami, co sprawia, że czują się oni częścią Stowarzyszenia.

Pamięta o ich urodzinach, świętach, pisze tak po prostu. Nie tyle słucha, co słyszy. Zawsze poradzi, zmotywuje, podaruje certyfikat, nagrodzi małym upominkiem czy zostawi karteczkę w torebce! Jest po to, aby wesprzeć, pomóc, doradzić, działać wspólne dla dobra drugiego człowieka.

Kocha książki, dobrą muzykę, podróże. Wychodzi z założenia, że otaczają ją Anioły! Jej wielkie serce obejmuje cały świat a ona sama zjednuje sobie ludzi wokół jak nikt inny! Kieruje się w życiu najważniejszymi wartościami. Stawia na pierwszym miejscu drugiego człowieka - rodzinę, przyjaciół, potrzebujących i wszystkich, którzy zwrócą się do niej o pomoc.

 

III miejsce

Małgorzata Dębicka (Fundacja Żółty Szalik)

Jest pedagogiem związanym z braniewskimi szkołami - na co dzień pracuje w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie. W Fundacji Żółty Szalik działa od 2014 roku, z jednej strony jako wiceprezes organizacji, z drugiej jako koordynator wolontariatu.

Inicjuje i inspiruje wiele form aktywności obywatelskiej, mobilizuje ludzi do działania, wspiera potrzebujących. Współtworzyła powstanie co najmniej kilku Kół Gospodyń Wiejskich, uczestniczyła w powstawaniu rad seniorów w Braniewie i Fromborku.

Stworzyła grupę ok. 50 wolontariuszy-seniorów związanych z Fundacją Żółty Szalik. Obecnie jest zaangażowana w innowacyjną Szkołę Liderów Młodzieży, w której szkoli i angażuje do działalności wolontariackiej młodzież szkolną.

Pracuje z seniorami, gdy potrzeby seniorów są zaspokojone, angażuje się w pomoc chorym, wspiera młodzież, albo po prostu animuje działania lokalne - śpiewa w chórze kościelnym, organizuje spektakle teatralne czy wiejskie festyny.

Jej priorytetem jest dobro wolontariuszy. Dla każdego przygotowuje indywidualny plan współpracy uwzględniający jego zainteresowania i potrzeby. Dzięki zaangażowaniu w liczne dziedziny życia społecznego (np. praca z młodzieżą, rozwój obszarów wiejskich, tworzenie Kół Gospodyń Wiejskich oraz rad młodzieżowych i seniorów) nie ma problemu z dotarciem do potencjalnych wolontariuszy. Współpracuje ze środowiskami senioralnymi w całym powiecie, a jako pedagog szkolny z wieloletnim stażem ma pod swoją opieką wielu ambitnych i aktywnych uczniów. Pracując na co dzień w Fundacji, jako osoba podejmująca się aktywizacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, stosuje wolontariat jako formę reintegracji społecznej uczestników projektów.

Jej szczególną cechą charakteru jest ponadnaturalna zdolność do rozciągania granic czasu, jaki jest w stanie zaangażować na rzecz innych osób.

 

III miejsce

Joanna Kalenik (Fundacja Brama Epok)

Absolwentka archeologii architektury, a także studiów podyplomowych i szkoleń z zakresu dziedzictwa i historii. Jej obecny zawód to edukatorka historyczna. Od 2019 roku prowadzi Fundację Brama Epok i w tym czasie zrealizowała ponad 30 projektów oraz ponad 300 wydarzeń edukacyjno - kulturalnych. Współpracuje głównie z młodymi wolontariuszami w zakresie wolontariatu na rzecz dziedzictwa, historii i patriotyzmu, zarówno lokalnego, jak i narodowego. Od początku istnienia organizacji działa w zakresie promowania idei wolontariatu.

Priorytetem w relacjach z młodymi ludźmi jest dla niej nauczenie ich solidarności, dbałości o lokalne dziedzictwo, zmienienie sposobu postrzegania historii - spłyconej często tylko do nauki dat. Mottem towarzyszącym jej działaniom są słowa Marszałka: „Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”.

Obecnie jej największą pasją jest brodnicki kościół farny - jest przewodnikiem po tym obiekcie, a także po całym mieście. Współtworzy także Pracownię Świętej Katarzyny - miejsce żywej edukacji historycznej z zakresu architektury, dziedzictwa i wartości.

Jej mottem jest solidarność i prawda – i te wartości konsekwentnie realizuje.

Ceni w sobie upór i konsekwentne dążenie do celu. Jej największym życiowym osiągnięciem jest rodzina.

 

III miejsce

Damian Zegadło (Katolicka Szkoła im. Maryi z Nazaretu w Kielcach)

Przez dziesięć lat pełnił funkcję Koordynatora Diecezjalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach. Posiada ogromną wiedzę na temat funkcjonowania wolontariatu. Sam też był wolontariuszem, więc wie, czego od ochotników oczekują organizacje. Postanowił zmienić swoją ścieżkę kariery zawodowej i obecnie, jako pedagog szkolny, dalej przekazuje wiedzę o wolontariacie, tylko teraz uczniom, których uważa za przyszłość wolontariatu.

Jest opiekunem Szkolnego Koła Wolontariatu, który na spotkanie w wolny dzień potrafi przyciągnąć dziesiątki dzieciaków. Po każdym działaniu zastanawia się, co można poprawić, a gdy coś mu się uda, dzieli się tym z innymi. Najważniejsze dla niego jest działanie według prawa - karty pracy, porozumienia, regulaminy itd. Dokładnie zna przepisy prawne dotyczące wolontariatu i organizacji pożytku publicznego. Ważne dla niego jest, by wolontariusz został wolontariuszem na dłużej, a nie żeby była to jednorazowa akcja dla tzw. punktów. Wysłuchuje każdego, kto myśli o wolontariacie i potrafi wskazać mu odpowiednią ścieżkę.

Dba o przyjazną atmosferę - bez stresu, tak aby każdy swobodnie mógł zapytać o to, czego nie wie. Kompetencje wolontariuszy rozwija poprzez szkolenie ich (ma w tym ogromne doświadczenie), motywowanie do działania i nagradzanie działań nawet zwykłym "dziękuję", które dla młodych ludzi jest bardzo ważne – jest dowodem na to, że ktoś docenia to, co robią. Potrafi pokierować potencjał wolontariuszy na odpowiednie drogi tak, by go nie zmarnować.

Można nazwać go Człowiekiem Kreatywnością - potrafi znaleźć coś małego, co przyczyni się do ogromu dobra: stare klucze jako pomoc dla niepełnosprawnych, szaliki dla bezdomnych, zużyte świece jako pomoc dla organizacji. Nawet zwykłe znaczki potrafi zbierać, by pomóc ojcom werbistom. Jednak, gdy coś jest nie tak, jak powinno, nie boi się wdrażać zmian i jeszcze się nie zdarzyło, by te zmiany nie wyszły na dobre. Nie zatrzymuje się w miejscu, wciąż działa.

Chociaż obecnie mieszka w Kielcach, jego serce wciąż jest w Brzezinach - jego rodzinnej miejscowości. Organizuje tam różne akcje: kwesty na rzecz odnowy cmentarza, prowadzi scholę, tworzy gazetkę parafialną „Sanctus”, pisze książki, organizuje różne wyjazdy dla seniorów. W brzezińskim przedszkolu prowadzi projekt dotyczący upowszechniania wolontariatu wśród dzieci. Jest osobą ciepłą, otwartą na drugiego człowieka. Nigdy nikogo nie skreśla, zawsze daje mu szansę. 

Wyróżnienia

Karolina Wilk-Korab (Fundacja Lucky-Ski)

Jest prezesem w Fundacji Lucky- Ski i odpowiada za całokształt pracy wolontariuszy w swojej organizacji.

Priorytetem w jej działaniach jest dobra atmosfera w pracy. Ważną dla niej kwestią jest to, aby każdy z wolontariuszy miał świadomość tego, jak bardzo jest potrzebny i ważny w każdym podejmowanym przedsięwzięciu. Współpracę z wolontariuszami opiera na wzajemnym szacunku.

Stworzyła wolontariat o charakterze rodzinnym, angażując do pracy społecznej dużą część własnej rodziny. Zaszczepiła w swoich najbliższych chęć bezinteresownego pomagania innym. Rozpowszechnia ideę wolontariatu również dzięki swoim dzieciom. Dzięki swojej postawie i zaangażowaniu bez problemu pozyskuje i powiększa grono chętnych do pomagania innym. Z każdym działaniem, które prowadzi, zwiększa liczbę angażujących się w pomoc, a osoby korzystające z pomocy Fundacji z czasem odnajdują sens i radość w wolontariacie.

Ważną dla niej kwestią jest rozwój osobisty każdego ochotnika. Dlatego też, poza planowanymi działaniami pomocowymi, organizuje spotkania integracyjne, wycieczki, wspólne posiłki integrujące członków wolontariatu, pozyskuje środki na szkolenia i rozwój wolontariuszy.

Na co dzień pracuje jako kosmetyczka. Promowanie piękna to jej zawodowa pasja. Jest też żoną i mamą trójki wspaniałych dzieci. Doskonale udaje jej się połączyć pracę zawodową z byciem mamą , koordynatorem i działaniami na rzecz osób potrzebujących wsparcia. Zawsze gromadzi wokół siebie mnóstwo ludzi. A jej dom często staje się oazą i przystanią dla innych. Nie pozostaje też obojętna na losy mniejszych, czworonożnych, braci. Dzięki jej pomocy wiele niechcianych zwierząt znalazło nowe domy. Jest instruktorem hipoterapii i narciarstwa biegowego. Konie to jej hobby. W organizacji traktowane są jako przyjaciele, domownicy i wolontariusze niosący radość dzieciom.

 

Krzysztof Bryła (Pracownia Pozarządowa)

Od 2018 r. działa na rzecz wolontariatu w organizacji Pracownia Pozarządowa. Jego priorytetem jest zbudowanie stabilnej drużyny wolontariuszy. Zgranej, doświadczonej, różnorodnej i sprawnej w działaniu. W tym celu kładzie duży nacisk na relacje, komunikację, integrację, budowanie wspólnej tożsamości oraz wspólne szkolenia i działania.

Dba o rozwój każdego z wolontariuszy, dostosowując zadania do talentów i predyspozycji.
Ważny jest dla niego ich rozwój osobisty i satysfakcja z bycia ochotnikiem.

Kiedy rozpoczął współpracę z organizacją, nie było w niej żadnych wolontariuszy.
Obecnie jest ich już ponad 100. Tworzą stabilną efektywną drużynę, która ma już swoją markę i silną tożsamość. Jest rozpoznawalna w mieście, bardzo ceniona. Zapraszana jest do partnerstwa przy najważniejszych lokalnych wydarzeniach, takich jak np. Dni Koszalina, konferencja TEDx, Maraton Nocna Ściema.

Jest wizjonerem i doskonałym strategiem. Ma bardzo wysokie kompetencje zarządzania zasobami ludzkimi. Wyróżnia się stylem zarządzania, który z jednej strony jest profesjonalny i dyrektywny, a z drugiej oparty o relacje, więź i tożsamość. Sprzyja to budowaniu profesjonalnego zżytego, zespołu wolontariackiego.

Na co dzień jest specjalistą i liderem Security, buduje międzynarodowe zespoły IT i Security, zarządza ich pracą. Zaangażowany ojciec dwóch wspaniałych córek. Miłośnik dobrej kawy i francuskiego kina.Poszukuje równowagi w stoicyzmie i wycieczkach w góry. Zasłużony krwiodawca.

Gala Nagród Wolontariatu Korpusu Solidarności 2022

W 2022 roku odbyła się druga edycja Konkursów. Gala wręczenia nagród miała miejsce podczas V Forum Wolontariatu 23 maja 2023 roku w Belwederze, a wraz z nią zostały przedstawione sylwetki laureatów z całej Polski. Oprawę dla wydarzeń tego dnia  stanowiły zabytkowe mury Pałacu Belwederskiego. Przebiegająca w podniosłej atmosferze Gala V Forum Wolontariatu – „Nagrody Wolontariatu Korpusu Solidarności” obfitowała w szereg deklaracji związanych ze zmianą formuły i wzmocnieniem Rządowego Programu Korpus Solidarności. Gospodarzem wydarzenia był dziennikach sportowy i prezenter telewizyjny Rafał Patyra.

Piotr Ćwik - Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP, w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytał list wyrażający słowa uznania za "szczególny dar uwalniania energii, która w spotkaniu z drugim człowiekiem zamienia się w dobro". W ubiegłym roku wiele cennych i wizjonerskich myśli związanych z redefinicją animacji wolontariatu padło z ust prof. Piotra Glińskiego, Wiceprezesa Rady Ministrów, Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego. Dziś mógł on potwierdzić, że słowa przekładane są w konkretne czyny, w wyniku czego już niebawem zostanie wdrożona ogólnopolska ścieżka wsparcia zarządzania wolontariatem, zakładająca m.in. profesjonalizację i wsparcie fiannsowe pracy koordynatorów wolontariatu. Także Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w swoim słowie do uczestników wydarzenia zawarł szereg deklaracji wsparcia dla wolontariuszy. Znany niektórym z racji przeprowadzenia poprzedniego dnia warsztatów George Thomson – Vice President Centre for European Volunteering (CEV) również i tym razem wzbudził żywe zainteresowanie przedstawiając swoje impresje związane z pracą ochotników.

IV Forum Wolontariatu stało się oprawą dla szczególnie ważnej i miłej dla nas chwili, jaką było wręczenie nagród w dwóch konkursach - Wolontariusz Roku Korpusu Solidarności 2021 oraz Koordynator Roku Korpusu Solidarności 2021. W Belwederze nagrody z rąk m.in. dyrektora Kaczmarczyka odebrali laureaci oraz wyróżnieni.

Uczestnicy IV Forum Wolontariatu przed Belwederem