Tutoring dla koordynatorów wolontariatu.

Koordynator otrzyma wsparcie tutoringowe w zakresie zarządzania wolontariatem i współpracy z wolontariuszami.

Wsparcie będzie polegało na indywidulanych spotkaniach z tutorem, który wyposaży koordynatora w konkretną wiedzę i kompetencje.

Zadaniem tutora będzie przekazanie charakterystycznych, typowych dla branży wolontariatu  (oraz konkretnego stanowiska w tym przypadku koordynatora wolontariatu) kompetencji, technik zarządzania, a nawet nawyków, a zwłaszcza specyfiki pracy z wolontariuszami i zespołem zaangażowanym w wolontariat.

Indywidulne podejście wzmocni koordynatora w codziennej pracy i będzie wsparciem szytym na miarę konkretnej organizacji.

Tutorami będą doświadczeni specjaliści i praktycy w dziedzinie wolontariatu, zarządzania, m.in.
- trenerzy zespołu KS,
- partnerzy KS,
- osoby prowadzące proces certyfikacji „Miejsc Przyjaznych Wolontariuszom KS”.

Wizyta studyjna dla koordynatorów wolontariatu

W ramach wsparcia organizacja uczestnicząca w projekcie może we współpracy z partnerem mającym doświadczenie w zarządzaniu wolontariatem zorganizować wizytę studyjną, w której udział weźmie koordynator wolontariatu.

Wizyta może potrwać nie dłużej niż 5 dni roboczych. Wizyta studyjna może być także zrealizowana wspólnie z partnerem mającym siedzibę  w kraju UE, EOG lub UK.

Celem wizyty studyjnej jest zapoznanie uczestników z metodami organizacji wolontariatu i współpracy z wolontariuszami na poziomie krajowym lub w wybranym państwie. Uczestnictwo w wizycie studyjnej umożliwi poznanie projektów w obszarze wolontariatu, metod zarządzania wolontariatem, będzie okazją do wymiany doświadczeń i spotkań z wolontariuszami.

Wnioski i pomysły pozyskane w trakcie wizyty będą wykorzystane w bieżącej organizacji wolontariatu. W efekcie organizacja przygotuje podsumowanie wizyty z ujęciem dobrych praktyk w odniesieniu do własnej organizacji. Wnioski z podsumowania pomogą w utrzymaniu i podniesieniu jakości wolontariatu w organizacji i multiplikacji dobrych praktyk.

Minigranty dla wolontariuszy

Minigranty są przeznaczone dla wolontariuszy współpracujących z organizacją na realizację autorskich projektów wolontariackich, które posłużą realizacji misji organizacji i wsparciu społeczności z którymi organizacja współpracuje.

Podczas przygotowywania, realizacji i podsumowaniu minigrantów wolontariusze:
- nabędą kompetencje związane z organizacją projektu, kompetencje społeczne,
- zintegrują się,
- dowiedzą się, jakimi kompetencjami dysponują w zespole.

Wzajemne poznanie się wolontariuszy i współpraca pozwoli im lepiej poznać siebie i rozwijać się poprzez wolontariat.

 

Wsparcie systemowego rozwoju wolontariatu

To wsparcie na realizację działań trwale wzmacniających strukturę wolontariatu, np.:
- opracowanie planu rozwoju wolontariatu, ewaluacji,
- opracowanie i druk materiałów promocyjnych, szkoleń dla personelu i współpracowników w zakresie współpracy z wolontariuszami,
- trwałe zmiany w serwisie www dot. wolontariatu, które sprawdzą się w długofalowym prowadzeniu wolontariatu.

Bieżące potrzeby operacyjne organizacji

W zakresie zarządzania wolontariatem organizacja będzie mogła m.in.:
- dokonać zakupu środków ochrony osobistej,
- pokryć koszty nagród dla wolontariuszy (np. związanych z obchodami Międzynarodowego Dnia Wolontariusza lub w konkursie na wolontariusza roku), przejazdów wolontariuszy do miejsc świadczenia wolontariatu, na wizyty studyjne, szkolenia wolontariuszy, zespołu i koordynatora wolontariatu, ubezpieczenia wolontariuszy, monitoringu, promocji wolontariatu (np. ulotki, koszulki, kamizelki identyfikujące wolontariuszy, przygotowanie artykułów dot. wolontariatu.