Wsparcie organizacji w zakresie zarządzania wolontariatem potrwa do 36 miesięcy. Na wsparcie składa się:

  • dofinansowanie kosztów wynagrodzenia koordynatora wolontariatu
  • pakiet finansowego wsparcia rozwoju wolontariatu w organizacji
  • pakiet pozafinansowego wsparcia rozwoju wolontariatu.

Szczegółowy opis każdego elementu znajdziesz w menu bocznym (patrz na lewo).